RSS Feeds
Son Konular
Sondakiler
Feed

Her türlü sıkıntılar için genel dualar

Sureler&Dualar
Her türlü sıkıntılar için genel dualar, Her türlü sıkıntılar için genel dualar Dualar Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir. Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allahi tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur. ve Her türlü sıkıntılar için genel dualar allahümme hırli vahterli, asa rabbuna en yubdilena, asa rabbüna en yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ rabbinâ rağıbûun, asarabune en yubdilena minha, bismillahirrahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil azim allahümme inni, subhanallahi milel mizani ve muntehel ilmi ve meblegar riza ve zinetel ars manasi, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
08-04-2013 06:00 Yazan: Yesil
Her türlü sıkıntılar için genel dualar

Her türlü sıkıntılar için genel dualar

Sponsorlu Bağlantılar


Dualar
Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse,
Allahü teâlâ isini kolaylastirir.
Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allahi tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.
Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.
Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve nimel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."
Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.
Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.
Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
Ona dayandim, ona güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.")
Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.
Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.
Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.
Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
Yatarken okunacak dua " Allahümme bismike emüyü ve ahyâ ." ("Allahim, senin isminle ölür ve diriliriz.")
Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.
AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
" Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî ."
MANASI:
"Allahin ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allaha havâle ediyor, Onun yüce himâyesine birakiyorum."
AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR OKUNUSU:
" Eûzü biizzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru ."
MANASI:
"Allâhin ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâhin izzet ve kudretine siginirim."
AKSIRINCA YAPILACAK DUA
Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allaha hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allahin rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.)
AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
" Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî . "
MANASI :
Hamdü sena Allaha mahsustur. Allahim, yaratilisimi güzellestirdigin
gibi, ahlâkimi da güzellestir.
BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU:
" Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin
mimmen haleka tafdîlâ . "
MANASI:
Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir
çogundan üstün kilan Allaha hamdolun.
BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU :
" BismillâhirRahmanirRahim Velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhilAliyyilAziym ." MANAS I:
"Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâhin adiyla. Çok yüce ve çok büyük
Allâhin himayesine siginmaktan ve Onun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. Ona dayandim, Ona güvendim."
BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU :
" Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun "
MANASI:
"Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,Rabbimiz, onun yerine bize
ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz.
(Onun rizasini istiyoruz. Onun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir).
CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUAOKUNUSU:
"Bismillah, Allahümme cennets-seytane ve cennibis-seytane mâ razektenâ . "
MANASI: "Allahin ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."Resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir.
EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
" Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ."
MANASI :
Allahin ismiyle (Allahin ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allaha
dayandim. (ona dayaniyor, ona güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allahin yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=Hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun)
GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
" Allâhü Rabbî, lâ serikeleh ."
MANASI:
Benim Rabbim (sahibim) Allahtir. Onun seriki yoktur.
GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU:
" MâsâAllâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh "
MANASI:
"Allâhü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Teâlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâhindir. Allâhü Teâlâdandir."
HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
" Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis "
MANASI:
"Allahin ismiyle. Allahim! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim."
HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
" Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annilezâ âfânî. "
MANASI:
Allahim bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren
ve bana âfiyet veren yüce Allaha hamd olsun.
NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU:
" Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu ."
MANASI :
"Allâhim, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."
ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU :
" Allahümme inni eüzü bike minesseytanirraciym ."
MANASI:
"Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim."
SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU
" Elhamdü lillahillezi ahyâna bade mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur " MANASI: Mülk (kainat) Allahin olarak sabaha erdi, biz de Allahin (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allaha hamd olsun!
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
" Subânallâhil Aziym !"
MANASI:
"Büyük ve yüce Allâhi tesbih ederim!"
SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU:
" Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü ."
MANASI:
"Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini
(yarattiklarini) varlikta-hayatta tutan=El Hayy ve El Kayyûm olan Allâhim! Rahmetinle yardimini istiyorum."
SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU :
" Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî seyen "
MANASI:
"Benim Rabbim, Allâhdir. Allâh. Ona hiç bir seyi ortak kosmam." demektir.
Tabaranide bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir."
SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU:
" Allâhümme Musaggiralkebîri ve mükebbirassagir.Saggir mâ bî ."
MANASI:
"Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allahim! Bu bendekinide küçült."
YATARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU :
" Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü ."
MANASI:
"Allahim! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim."
YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU:
" Allâhümme hirlî vahterlî. "
MANASI:
"Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle.
BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU :
" Hasbiyallahü ve nimelvekîl ." MANASI:
"Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir."
BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU:
" Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi seyün fil-ardi ve lâ fissemâî ve
hüvessemî ul-alîm ."
MANASI:
"Allâhü Teâlanin ism-i serifi ile derse, Onun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir."
BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU:
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve
lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad ."
MANASI:
Allahtan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi
ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir.
Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve
asla olamaz da...
BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU:
" Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Seyün filardi velâ fissemâi ve
Hüvessemiul Aliym. " MANASI:
Yüce Allahin ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, Onun mübârek ismiyle hareket edildigi (Onun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir.
BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU:
" Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli seyin kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. " Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.):
"Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur.
Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)ye soruyor:
Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi?
Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi?
Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi?
Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi?
Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi?
Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz:
"Sübhânal-lâhi milel mizân ve müntehel-ilmi ve meblegar-rizâ ve zinetel-ars."
Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve mesud olmasi,
imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya
vesile olur.
Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allahin razi olacagi kadar ve arsin
agirligi kadar, Allahi (c.c.) tesbih ederim.


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 21:51.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.