RSS Feeds
Son Konular
Sondakiler
Feed

Evlenmek İçin Çok Etkili Dua Yöntemi

Sureler&Dualar
Evlenmek İçin Çok Etkili Dua Yöntemi, Evlenmek İçin Çok Etkili Dua Yöntemi evlenmek için çok etkili dua - evlenmek için dualar - evlilik duası - evlenebilmek için dua - Bu ayetleri okuyan kişi sevdigine kavusur ve butun isleri hallolur - Evlenmek isteyen okursa karşısına en kisa zamanda hayırlı bir kismet çıkar - Sevdiginizle ayrıysanız en kısa zamanda barışıyorsunuz Yapilmasi gerekenler: 1. Tövbe namazı kılıyorsunuz ( Yatsı namazından sonra ) 2. 100 defa tövbe ediyorsunuz 3. Allah rızası icin 2 rekat namaz ve Evlenmek İçin Çok Etkili Dua Yöntemi en etkili evlenmek için dua, en etkili evlilik duası, etkili dua yöntemleri, etkili dualar ve ayetler, etkılı evlenme ayetlerı, evlenebilmek için dua, evlenmek icin etkili dua, evlenmek için en etkili dua, evlenmek için en etkili dualar, evlilik için etkili dua okuyanlar, morforum etkili dua, çok etkili dua forum, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
05-03-2013 06:00 Yazan: Yesil
Evlenmek İçin Çok Etkili Dua Yöntemi

Evlenmek İçin Çok Etkili Dua Yöntemi

Sponsorlu Bağlantılar

evlenmek için çok etkili dua - evlenmek için dualar - evlilik duası - evlenebilmek için dua
- Bu ayetleri okuyan kişi sevdigine kavusur ve butun isleri hallolur
- Evlenmek isteyen okursa karşısına en kisa zamanda hayırlı bir kismet çıkar
- Sevdiginizle ayrıysanız en kısa zamanda barışıyorsunuz
Yapilmasi gerekenler:
1. Tövbe namazı kılıyorsunuz ( Yatsı namazından sonra )
2. 100 defa tövbe ediyorsunuz
3. Allah rızası icin 2 rekat namaz kılıyorsunuz
4. Besmele çekip niyet edip yatsi namazindan sonra aşagıdaki ayetleri okuyorsunuz
5. Ayetleri okuduktan sonra Yasin suresini okuyup Peygamber efendimize hediye ediyorsunuz.
4. 7 gun boyunca bir fakirin karnını doyuruyorsunuz
Ayetler:
Isra 37 ayet: Ve la temşi fil erdı merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal cibale tula
Tekvir 25-27 ayet: Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.Feeyne tezhebune. İn huve illa zikrun lilalemiyne.
Bakara 156 ayet: Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Beled 5-6 ayet: Eyahsebü en len yakdire aleyhi ehadün. Yekulü ehlektü malen lübeden.
Hucurat 10 ayet: İnnemel müminune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun
Muhammed 7 ayet: Ya eyyühellezıne amenu in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm
Rum 21 ayet: Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
Vakia 83-87 ayetler: Felevla iza beleğatilhulkume. Ve entum hıyneizin tenzurune. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne. Terciuneha in kuntum sadikıyne.
Bakara 263 ayet: Kavlüm marufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza* vallahü ğaniyyün halım
Furkan 63 ayet: Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
Insirah 1-3 ayet: Elem neşrah leke sadrek. Ve vadana anke vizreke Elleziy enkada zahreke
Maun 4-5 ayet: Fe veylün lil müsallin Ellezine hüm an salatihim sahun
Mucadele 7 ayet: Elem tere ennallahe yalemu ma fiyssemavati ve ma fiylardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabiuhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve meahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şeyin aliymun.
Rahman 7-9 ayet: Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. Ella tatğav fil mizan. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
Tekasur 1-2 ayet: Elhakümüt tekasür Hatta zürtümülmekabir
Tevbe 40 ayet: İlla tensuruhü fe kad nesarahüllahü iz ahracehüllezıne keferu saniyesneyni iz hüma fil ğayri iz yekül li sahıbihı la tahzen innallahe meana fe enzelellahü sekınetehu aleyhi ve eyyedehu bi cünudil lem teravha ve ceale kelimetellezıne keferus süfla ve kelimetüllahi hiyel ulya vallahü azızün hakım
Fatir 19-22 ayet: Ve ma yesteil ama vel besıyr Ve lez zulümatü ve len nur Ve lez zıllü ve lel harur Ve ma yestevil ahyaü ve lel emvat innellahe yüsmiu mey yeşa ve ma ente bi müsmiım men fil kubur
Fecr 27-28 ayet:Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü. İrciıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
Hakka 33-35 ayet: İnnehu kane la yuminu billahila zıymi.Ve la yehuddu ala taamil miskiyni. Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.
Hasr 10 ayet: Velleziyne cau min badihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna biliymani ve la tecal fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke raufun rahıymun.
Kalem 1-2 ayet: Nun velkalemi ve ma yesturune. Ma ente binımeti rabbike bimecnunin.
Munafikun 4 ayet: Ve iza reeytehum tucibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin aleyhim humuladuvvu fahzerhum katelehumullahu enna yufekune.
Saff 2 ayet: Yâ eyyuhellezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tef’alûn(tef’alûne).
Yusuf 32-33 ayet:Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le kad ravedtühu an nefsihı festasam ve leil lem yefal ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın. Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yedunenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın
Ankebut 41 ayet: Meselüllezınet tehazu min dunillahi evliyae ke meselil ankebut ittehazet beyta ve inne evhenel büyuti le beytül ankebut lev kanu yalemun
Ali I Mran 92 ayet: Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühıbbun* ve ma tünfiku min şeyin fe innellahe bihı alım
EnAm 50 ayet: Kul la ekulü leküm ındı hazainüllahi ve la alemül ğaybe ve la ekulü leküm innı melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil ama vel besıyr e fe la tetefekkerun
EnAm 60 ayet: Ve hüvellezı yeteveffaküm bil leyli ve yalemü ma cerahtüm bin nehari sümme yebasüküm fıhi li yukda ecelüm müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm tamelun
Felak 1-5 ayet: Kul euzü birabbilfelak Minşerri ma halak Ve min şerri ğasikın iza vekab Ve min şerrinneffasati fiylukad Ve min şerri hasidin iza hased
Hacc 46 ayet: E fe lem yesıru fil erdı fe tekune lehüm kulubüy yakılune biha ev azanüy yesmeune biha fe innehü la tamel ebsaru ve lakin tamel kulubülletı fis sudur
Ibrahim 42 ayet: Ve la tahsebennellahe ğafilen amma yamelüz zalimun innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar
Isra 23 ayet: Ve kada rabbüke elle tabüdu illa iyyahü ve bil valedeyni ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerıma
Nisa 149 ayet: İn tübdu hayran ev tuhfuhü ev tafü an suin fe innellahe kane afüvven kadıra
Yunus 12 ayet: Ve iza messel insaned durru deanna li cembihı ev kaıden ev kaima felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem yeduna ila durrim messeh kezalike züyyine lil müsrifıne ma kanu yamelun
Enfal 56 ayet: Ellezıne ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fı külli merrativ ve hüm la yettekun
Furkan 43 ayet: E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekıla
Necm 3 ayet: Ve ma yentıku anil heva
Nisa 58 ayet: İnnellahe yemüruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra
[ Gıyabında okunabılır, Ayetler 1 gun okunacak sonra 7 gun boyunca bir fakirin karni doyurulacak. Fakıre yardım edılemezse yerıne oruc tutulabılır ]
Alıntıdır

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:47.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.